Bảng thống kê giải đặc biệt

Các loại bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt phổ biến

Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt có khá nhiều loại, rất đa dạng và phong phú. Nhưng phổ biến là các loại bảng như: Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm. Hoặc có thể là bảng thống kê theo đề gan, đề ra nhiều, đề ra cùng nhau… Bảng thống kê giải đặc biệt

Mỗi loại bảng đều có những phân tích về từng đặc điểm riêng của kết quả xổ số đặc biệt. Nhưng đều hướng tới một mục đích chung đó. Đó là tính làm sao người chơi loại bỏ được những kết quả sai, lựa chọn cho mình bộ số mới sao cho chuẩn nhất, dễ về nhất khi chơi. Bảng thống kê giải đặc biệt

thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Có nhiều loại bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt nhưng đều nhằm mục đích giúp anh em tìm ra số dễ chơi, dễ trúng.

Cập nhật bảng thống kê các giải đặc biệt miền bắc 2020

2 số cuối giải đặc biệt theo tuần

Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo tuần mới nhất từ đầu năm 2020. Dựa theo bảng thống kê này,anh em nắm được thông tin cụ thể giải đặc biệt từng ngày. Từ đó có thể soi cầu chuẩn và chính xác nhất. Bảng thống kê giải đặc biệt

Tuần thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 05 04 43 49 21
2 12 54 04 74 96 58 80
3 44 64 10 82 71 06 21
4 50 97 49 75 Tết Tết Tết
5 Tết 40 89 12 15 30 34
6 07 10 15 75 73 91 47
7 45 96 47 32 55 17 76
8 17 16 98 04 89 47 44
9 09 76 46 22 82 05 35
10 87 23 23 91 54 68 60
11 73 49 24 51 18 15 01
12 22 67 89 74 36 21 24
13 23 78 96 35 55 59 14
14 02 19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19
15 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19
16 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19 covid-19
17 covid-19 covid-19 covid-19 03 50 25 67
18 61
           

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tháng

Thống kê giải đặc biệt theo tháng. Chủ yếu sẽ dựa vào thống kê 2 số cuối giải đặc biệt. Với đầu và đuôi trong 30 ngày, từ đó xem xét đầu nào về nhiều, về ít và có thể tạo dàn đề chạm. Bảng thống kê giải đặc biệt

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng 1 năm 2020

32905
01/01/2020
73604
02/01/2020
19143
03/01/2020
54949
04/01/2020
45721
05/01/2020
14012
06/01/2020
14954
07/01/2020
78804
08/01/2020
91574
09/01/2020
26396
10/01/2020
33658
11/01/2020
90880
12/01/2020
41244
13/01/2020
32164
14/01/2020
26710
15/01/2020
72782
16/01/2020
97571
17/01/2020
34706
18/01/2020
70921
19/01/2020
12850
20/01/2020
38897
21/01/2020
96449
22/01/2020
16875
23/01/2020
Tết
 Tết Tết Tết 50940
28/01/2020
80389
29/01/2020
75712
30/01/2020
49715
31/01/2020

 

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng 2 năm 2020

72130
01/02/2020
79434
02/02/2020
63107
03/02/2020
44410
04/02/2020
97615
05/02/2020
26275
06/02/2020
14973
07/02/2020
22191
08/02/2020
60347
09/02/2020
96045
10/02/2020
07696
11/02/2020
19747
12/02/2020
54232
13/02/2020
51855
14/02/2020
47417
15/02/2020
00776
16/02/2020
99817
17/02/2020
06616
18/02/2020
90398
19/02/2020
22204
20/02/2020
36089
21/02/2020
37647
22/02/2020
36144
23/02/2020
91609
24/02/2020
37376
25/02/2020
23146
26/02/2020
26422
27/02/2020
45982
28/02/2020
80805
29/02/2020

 

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng 3 năm 2020

04635
01/03/2020
73787
02/03/2020
38823
03/03/2020
51223
04/03/2020
52991
05/03/2020
78854
06/03/2020
87368
07/03/2020
55060
08/03/2020
60347
09/02/2020
83549
10/03/2020
29224
11/03/2020
74951
12/03/2020
73118
13/03/2020
18915
14/03/2020
18901
15/03/2020
28322
16/03/2020
52267
17/03/2020
81489
18/03/2020
85074
19/03/2020
85736
20/03/2020
55521
21/03/2020
46024
22/03/2020
31578
24/03/2020
54296
25/03/2020
94135
26/03/2020
33555
27/03/2020
91159
28/03/2020
28914
29/03/2020
42902
30/03/2020
98819
31/03/2020

 

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng 4 năm 2020

Covid 19 Covid 19 Covid19 Covid19 Covid19 Covid 19 Covid 19 Covid 19
Covid 19 Covid 19 Covid19 Covid19 Covid19 Covid 19 Covid 19 Covid 19
Covid 19 Covid 19 Covid19 Covid19 Covid19 54503
23/04/2020
69550
24/04/2020
46625
25/04/2020
90667
26/04/2020
77561
27/04/2020
 

Thống kê giải đặc biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt theo năm giúp người chơi loại bỏ được các kết quả đã xuất hiện và lựa chọn những bộ số mới khi chơi Bảng thống kê giải đặc biệt

Kiểm tra tỷ lệ xuất hiện của nó để biết số nào về ít, số nào về nhiều từ đó dự đoán 2 số của giải đặc biệt miền Bắc được chuẩn hơn.

Sau đây là bảng thống kê giải đặc biệt 4 tháng năm 2020 Bảng thống kê giải đặc biệt

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
1 32905 72130 04635 Covid 19
2 73604 79434 73787 Covid 19
3 19143 63107 38823 Covid 19
4 54949 44410 51223 Covid 19
5 45721 97615 52991 Covid 19
6 14012 26275 78854 Covid 19
7 14954 14973 87368 Covid 19
8 78804 22191 55060 Covid 19
9 91574 60347 95973 Covid 19
10 26396 96045 83549 Covid 19
11 33658 07696 29224 Covid 19
12 90880 19747 74951 Covid 19
13 41244 54232 73118 Covid 19
14 32164 51855 18915 Covid 19
15 26710 47417 18901 Covid 19
16 72782 00776 28322 Covid 19
17 97571 99817 52267 Covid 19
18 34706 06616 81489 Covid 19
19 70921 90398 85074 Covid 19
20 12850 22204 85736 Covid 19
21 38897 36089 55521 Covid 19
22 96449 37647 46024 Covid 19
23 16875 36144 36123 54503
24 Tết 91609 31578 69550
25 Tết 37376 54296 46625
26 Tết 23146 94135 90667
27 Tết 26422 33555 77561
28 50940 45982 91159
29 80389 80805 28914
30 75712 42902
31 49715 98819

 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những phương pháp dùng để soi cầu lô tô, bạch thủ khá chính xác. Đặc biệt là áp dụng cho việc dự đoán lô tô, xổ số cho những ngày tiếp theo. Bảng thống kê giải đặc biệt

Dưới đây là bảng thống kê tổng của giải đặc biệt tháng 1. Dựa vào 2 số cuối của giải đặc biệt. Tổng số sẽ được ghi ở phía cuối của ô. Ví dụ ngày 1/1/220 về 32905 giải đặc biệt có tổng là 0+5=5.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
32905
01-01-2020
5
73604
02-01-2020
4
19143
03-01-2020
7
54949
04-01-2020
3
45721
05-01-2020
3
14012
06-01-2020
3
14954
07-01-2020
9
78804
08-01-2020
4
91574
09-01-2020
1
26396
10-01-2020
5
33658
11-01-2020
3
90880
12-01-2020
8
41244
13-01-2020
8
32164
14-01-2020
0
26710
15-01-2020
1
72782
16-01-2020
0
97571
17-01-2020
8
34706
18-01-2020
6
70921
19-01-2020
3
12850
20-01-2020
5
38897
21-01-2020
6
96449
22-01-2020
3
16875
23-01-2020
2
Tết  Tết  Tết 
Tết 
50940
28-01-2020
4
80389
29-01-2020
7
75712
30-01-2020
3
49715
31-01-2020
6

Cách tính đề dự trên bảng thống kê

Nhịp đề về trùng ngày theo tháng

Với cách soi nhịp đề trong tháng của từng con. Bạn sẽ biết được con đề đó có nhịp độ về theo từng thứ là bao lần.

Bạn có thể thống kê nó theo 30 ngày hoặc theo cả năm hay theo số ngày bạn mong muốn. Để làm sao bạn thấy nhịp của chúng là tốt nhất. Bảng thống kê giải đặc biệt

Với các chuyên gia phân tích số đề. Thông thường sẽ phân tích tần suất nhịp đề theo 30 ngày gần nhất. Sau đó so sánh với 30 ngày của năm trước trùng ngày và tháng. Từ đó đưa ra nhận định con đề này đánh vào ngày thứ mấy của tuần tiếp theo là hợp lý.

Nếu bạn chịu khó phân tích. Bạn sẽ có một dàn đề với tỉ lệ trúng cao nhất. Bảng thống kê giải đặc biệt

thống kê giải đặc biệt dễ luận nhịp đề
Bảng thống kê giúp soi nhịp đề trong tháng dễ dàng, chuẩn xác hơn

Đề rơi trong bảng thống kê tuần – tháng

Dựa vào bảng thống kê tuần, tháng. Các bạn thống kê 2 số cuối giải đặc bệt. Đề rơi nghĩa là con đề ra giống hệt con đề đã ra ở kỳ quay trước. Đề rơi thường xuất hiện 3,4 ngày sau đó. Dựa vào bảng thống kê, các bạn có thể luận đề. Xem con nào max gan để đoán đề rơi sao cho được ăn nhiều nhất. Bảng thống kê giải đặc biệt

kết quả 2 số cuối giải đặc biệt giúp xác định đề rơi chuẩn xác
Dựa vào bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt giúp anh em xác định đề rơi chuẩn xác theo tuần, tháng.

Đề chạm theo nhịp cách tuần 

Dựa vào bảng thống kê kết quả xổ số đặc biệt. Ta có thể đánh đề chạm theo nhịp cách tuần. Cách đánh này rất dễ mà mang lại hiệu quả cao. Các bạn chỉ cần tính tổng giải đặc biệt của ngày chủ nhật tuần n. Từ đó lấy luôn làm bộ đề đánh luôn tuần đó. Bảng thống kê giải đặc biệt

Kinh nghiệm cho thấy thường các bạn sẽ ăn 3 – 5 tuần. Sau đó nghỉ 2 – 3 tuần rồi chơi tiếp. Như vậy đảm bảo được tỉ lệ trúng rất cao. Bảng thống kê giải đặc biệt

Ví dụ. Ngày chủ nhật giải đặc biệt 79434 ngày 2 – 2 – 2020 có tổng: 7+9+4+3+4= 25 . Theo phương pháp tính này ta nuôi bộ số 25 và chạm đề 2, 5. Và kết quả cho thấy ngày 5/2 đề về 15 chạm 5. Bảng thống kê giải đặc biệt

Xem thêm >> Các cách chơi đề chạm <<

đề chạm theo nhịp cách tuần
Tính đề chạm theo nhịp cách tuần chuẩn xác hơn khi dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt

Soi cầu lô theo bảng kết quả đặc biệt

Dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt. Các bạn theo dõi nếu giải đặt biệt về mà có hai chữ số liền nhau thì báo hiệu sắp có lô kép về và hãy nuôi lô kép ấy trong vòng 3 ngày.

Ví dụ: Giải đặc biệt về 78804. Nghĩa là có 88 gần nhau. Thì nuôi lô kép 88 trong vòng 3 ngày nhé. Bảng thống kê giải đặc biệt

Như vậy bạn có thể hoàn toàn tự mình có thể soi cầu lô, để đánh con nào cho mình một cách chuẩn xác phải không nào? Khi soi cầu xong, các bạn nhớ vào trang lixi88.online, sau đó vào lô đề online để đánh. Vừa an toàn, trả thưởng nhanh lại vừa được hưởng tỷ lệ tiền cầu cao ngất ngưởng. Bảng thống kê giải đặc biệt

 

soi cầu lô chuẩn xác dựa theo bảng thống kê giải đặc biệt
Dựa theo bảng thống kê, anh em có thể soi cầu lô chuẩn xác hơn và rinh tiền về nhanh hơn.

Trên đây là các cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt. Nó chỉ ra cho chúng ta rất nhiều thông tin được tích lũy theo ngày, tuần, tháng, năm và nhiều năm. Từ đó giúp các bạn có đầy đủ thông tin để luận số, soi cầu một cách thuận lợi. Chúc các bạn thành công, rinh nhiều tiền về túi. Bảng thống kê giải đặc biệt

Đề rơi trong bảng thống kê tuần – tháng

Dựa vào bảng thống kê tuần, tháng. Các bạn thống kê 2 số cuối giải đặc bệt. Đề rơi nghĩa là con đề ra giống hệt con đề đã ra ở kỳ quay trước. Đề rơi thường xuất hiện 3,4 ngày sau đó. Dựa vào bảng thống kê, các bạn có thể luận đề. Xem con nào max gan để đoán đề rơi sao cho được ăn nhiều nhất. Bảng thống kê giải đặc biệt

kết quả 2 số cuối giải đặc biệt giúp xác định đề rơi chuẩn xác
Dựa vào bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt giúp anh em xác định đề rơi chuẩn xác theo tuần, tháng.

Đề chạm theo nhịp cách tuần 

Dựa vào bảng thống kê kết quả xổ số đặc biệt. Ta có thể đánh đề chạm theo nhịp cách tuần. Cách đánh này rất dễ mà mang lại hiệu quả cao. Các bạn chỉ cần tính tổng giải đặc biệt của ngày chủ nhật tuần n. Từ đó lấy luôn làm bộ đề đánh luôn tuần đó. Bảng thống kê giải đặc biệt

Kinh nghiệm cho thấy thường các bạn sẽ ăn 3 – 5 tuần. Sau đó nghỉ 2 – 3 tuần rồi chơi tiếp. Như vậy đảm bảo được tỉ lệ trúng rất cao. Bảng thống kê giải đặc biệt

Ví dụ. Ngày chủ nhật giải đặc biệt 79434 ngày 2 – 2 – 2020 có tổng: 7+9+4+3+4= 25 . Theo phương pháp tính này ta nuôi bộ số 25 và chạm đề 2, 5. Và kết quả cho thấy ngày 5/2 đề về 15 chạm 5. Bảng thống kê giải đặc biệt

Xem thêm >> Các cách chơi đề chạm <<

đề chạm theo nhịp cách tuần
Tính đề chạm theo nhịp cách tuần chuẩn xác hơn khi dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt

Soi cầu lô theo bảng kết quả đặc biệt

Dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt. Các bạn theo dõi nếu giải đặt biệt về mà có hai chữ số liền nhau thì báo hiệu sắp có lô kép về và hãy nuôi lô kép ấy trong vòng 3 ngày.

Ví dụ: Giải đặc biệt về 78804. Nghĩa là có 88 gần nhau. Thì nuôi lô kép 88 trong vòng 3 ngày nhé. Bảng thống kê giải đặc biệt

Như vậy bạn có thể hoàn toàn tự mình có thể soi cầu lô, để đánh con nào cho mình một cách chuẩn xác phải không nào? Khi soi cầu xong, các bạn nhớ vào trang lixi88.online, sau đó vào lô đề online để đánh. Vừa an toàn, trả thưởng nhanh lại vừa được hưởng tỷ lệ tiền cầu cao ngất ngưởng. Bảng thống kê giải đặc biệt

 

soi cầu lô chuẩn xác dựa theo bảng thống kê giải đặc biệt
Dựa theo bảng thống kê, anh em có thể soi cầu lô chuẩn xác hơn và rinh tiền về nhanh hơn.

Trên đây là các cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt. Nó chỉ ra cho chúng ta rất nhiều thông tin được tích lũy theo ngày, tuần, tháng, năm và nhiều năm. Từ đó giúp các bạn có đầy đủ thông tin để luận số, soi cầu một cách thuận lợi. Chúc các bạn thành công, rinh nhiều tiền về túi. Bảng thống kê giải đặc biệt